Handelsbetingelser

Handelsbetingelser hos BestBarOut I/S:

• Betalingen foregår efter at bekræftelsen er sendt fra BestBarOut I/S til kunde.
Betalingen foregår via en faktura inden afholdelse af arrangementet, med mindre andet er
aftalt. Betalingen foregår i 2 rater, hvor 1. rate (20%) betales inden for 8 dage efter
bekræftelsen er sendt.
Den resterende del (2. rate) betales senest 10 dage før afholdelse af arrangementet.
Skulle I være nødsaget til at aflyse arrangementet, inden 2 rate står til forfald,
tilbagebetales 1. rate ikke.
Aflysning af arrangementet, op til 10 dage før, tilbagebetales 1. rate ikke, men der
tilbagebetales 50% af rate 2.
• Aftalen for leje af Bartendere og cocktailbar til fest, er bindende fra det tidspunkt,
BestBarOut har modtaget første rate.
• Før arrangementet: Vi kommer med aftalte senest 30-45 minutter før start.
Er der ikke aftalt nærmere angående tidspunkt, så kan du regne med dette.
Nærmere aftale omkring opstilling, vil være individuelt.
• Efter arrangement: Vi pakker ned og rydder eget medbragt udstyr op efter endt arrangement, medmindre andet er aftalt. Gulvvask, afskaffelse af affald o.lign. står lejer for.
Hele pakken:
• Deltager antal: Såfremt der sker nedjusteringer på antallet af gæster dagen før eller på selve dagen, så fastholdes aftalte pris. Såfremt man vil ændre det, så skal det ske minimum 10 dage før arrangementet.
Det er Jeres ansvar at oplyse BestBarOut I/S de korrekte oplysninger vedrørende antallet af
gæster. Hvis der skulle være flere drikkende gæster end det aftalte gæsteantal i
bekræftelsesmailen, vil BestBarOut I/S kunne kræve betalingen for de yderligere drikkende
gæster. Antallet af forventede gæster ved afregning af rate 1, kan nedjusteres med max. 15%, inden rate 2 forfalder.
Kun bartendere:
Vi stiller altid med min. 2 bartendere op til 60 gæster.
• Forlængelse: Såfremt i ønsker at forlænge timeantal på selve aftenen, så koster det naturligvis ekstra. Ordinær booking er minimum 5 timer (fyraftens bar undtaget – spørg for timer og pris).
• Ønskes der yderligere bar timer, er prisen kr. 750,-/pr. bartender/pr. time
• Ønskes der yderligere DJ timer, er prisen kr. 1250,-/pr. time.
• Tidsrummet er aftalt iflg. tilbud, som effektiv tid, opsætning og nedtagning er uden for den effektive arbejdstid i baren med servering.
• Opvask af glas er ikke inklusiv i prisen, og lejer skal selv stå for afrydder og opvask.
Dette kan også tilkøbes.
• Kørsel ud over 20 km., afregnes med kr. 7,5,- pr. km.
• Merpris for opsætning og nedtagning, kan forekomme, ved booking under 50 personer.
• Ved leje af vores mobil bar og øvrigt udstyr:
• Vi har normalt ALLE glas med til arrangementet, hvis du har bestilt en fuld komplet pakke eller har lejet dem af os. Glas skal afleveres vaskede og pakket, merpris hvis vi skal stå for opvask af glas, kr. 2,-/stk.. Glas optælles ved ankomst og nedpakning, og difference faktureres efter indkøbspris, med mindre skylden ligger hos os.

• Lejer/køber er erstatningsansvarlig for enhver skade der forårsages på det lejede/lånte
udstyr. Dette gælder både i ædru og alkoholiseret tilstand.
• BestBarOut I/S er ikke forpligtet til at foretage reparation eller udskiftning af det lejede
materiale i lejeperioden.
• BestBarOut I/S er berettiget til at undlade at servicere selskaber, ifald arrangøren
(lejer/køber) ikke opfylder sine forpligtelser. I sådanne tilfælde, såvel som i tilfælde af at
BestBarOut I/S efter at have indfundet sig, hindres i at arbejde/servicere som aftalt, er
BestBarOut I/S alligevel berettiget til fuldt honorar.
• Kontrakten er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure. Det påhviler dog
BestBarOut I/S at træffe foranstaltninger, der kan sikre optræden til aftalt tid, uanset
forsinkelser eller aflysning af transportmidler.
• Priser: Alle priser iflg. tilbud er excl. moms.